Wu Ming

De vijf Italiaanse guerrillaschrijvers die achter het collectief Wu Ming schuilgaan, wijzen al sinds begin jaren negentig de goedgelovige kunstwereld af. Ze zijn begonnen onder het pseudoniem Luther Blissett, vernoemd naar een voetballer die één miserabel seizoen bij AC-Milan speelde. Destijds wilde het toenmalige kwartet, net als honderden andere artiesten en activisten, met behulp van valse nieuwsberichten de arrogantie van de journalistiek en de naïviteit van de cultuurindustrie aan de kaak stellen. Opmerkelijk waren onder meer nieuwsartikelen over een Britse kunstenaar, die verdween toen hij op zijn fiets het woord “Art” op de Europese landkaart wilde natrekken, en over een chimpansee die na haar bevrijding uit een farmaceutisch lab met haar schilderijen een expositie kreeg in een Weense galerie. Na de publicatie van Q in 1999 pleegde het Luther Blissett-kwartet symbolisch zelfmoord, gevolgd door een wederopstanding in de vorm van het kwintet Wu Ming.

De naam Wu Ming verwijst naar een Chinees woord dat onder meer ‘vijf personen’ en ‘anoniem’ betekent; daarnaast fungeert het als omschrijving voor Chinese dissidenten. Wu Ming zet zich af tegen de manier waarop auteurs tegenwoordig tot beroemdheden worden gebombardeerd. Zelf weigeren ze hun eigen namen te gebruiken, zelfs in geval van solo-werken. Ook weigeren ze door de media te worden vastgelegd op foto’s of video’s. Ze vinden dat contextloze foto’s de indruk wekken dat een schrijver maar uit één facet bestaat, terwijl een tekst juist heel veel stemmen en meningen kan weergeven.

Deze activistische positie blijkt ook duidelijk uit de politieke allegorieën in hun werk. Hun boeken behandelen op ingewikkelde manieren hedendaagse zaken als populaire cultuur, de relatie tussen Europa en Amerika, de aanslagen van 11 september 2001 en de daaruit voortgevloeide mondiale spanningen. Toch doet de inhoud geen afbreuk aan de leesbaarheid. De politieke boodschap wordt altijd verstopt in een spannend jasje. Spionnen, gevechten, exotische locaties en achtervolgingen vliegen je om de oren. Pulp met een verraderlijke diepgang dus.

 

Altaj, terug naar Q, Wu Ming
regulaire prijs €29.95