Alain Meynen

Alain August Meynen was, na zijn studies in de Hedendaagse Geschiedenis, vanaf het einde van de jaren zeventig assistent aan de Vrije Universiteit van Brussel. Hij was in dezelfde periode actief in radicale stromingen van de arbeidersbeweging, waarover hij in deze bundel getuigt. Nog in deze periode verdiepte hij zich in economie en filosofie. Vanaf de jaren negentig voerde hij, doorgaans in opdracht van overheidsinstellingen, onderzoek naar actuele maatschappelijke problemen, zoals bestaansonzekerheid, racisme en de opkomst van extreem rechts. Hij was co-auteur van cursusmateriaal bestemd voor het universitair en het hoger onderwijs. Hij publiceerde, zowel in vaktijdschriften als in poilitieke bladen, over tal van onderwerpen, zoals politieke wetenschap en politieke filosofie, fascisme en stalinisme, de ideologie en de crisis van de welvaarsstaat. Hij is momenteel in Brussel lector in het hoger onderwijs voor volwassenen.

In voorbereiding is Nihilisme en resistentie, Alain Meynen, redactie Janne van den Bosch en Joost Beerten

Nihilisme en resistentie, Alain Meynen
regulaire prijs €37.95