Gregoire Chamayou

Grégoire Chamayou is politiek (geschieds) filosoof en werkzaam bij het Centre National de la Recherche Scientifique te Parijs en bracht onder meer Manhunts: A Philosophical History uit.