Joost de Bloois

Joost de Bloois is filosoof. Hij doceert aan de factulteit Geesteswetenschap, Literatuurwetenschap en Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam.