Jacob Taubes

Jacob Taubes, geboren in 1923 in Wenen, komt uit een oude rabbijnenfamilie. Hij promoveerde op drieëntwintigjarige leeftijd met een proefschrift over Abendländische Eschatologie. Hij doceerde judaïstiek en godsdienstwetenschap aan de universiteiten van Harvard, Princeton en Columbia. Vanaf 1961 doceerde hij als gastdocent aan de fu Berlin en vanaf 1965 werkte hij er als hoogleraar judaïstiek en hermeneutiek.