Over de ideologie van nieuw-rechts, Stijn Klarenbeek

regulaire prijs €24.95

ook ebook

Sinds enkele jaren is een nieuw-rechtse ideologie aan het opleven die steeds groter succes weet te behalen. Met de verkiezing van Trump, de stijgende invloed van het Forum voor Democratie van Thierry Baudet en de opkomst van rechts-populistische partijen in heel Europa is duidelijk geworden dat nieuw-rechts zich niet meer aan de zijlijn ophoudt, maar inmiddels is doorgedrongen tot het centrum van de macht. Maar wat betekent deze ideologie? En op welke historische wortels baseert zij zich? In Over de ideologie van nieuw-rechts geeft Stijn Klarenbeek antwoord op deze vragen.

Het boek geeft een overzicht van de centrale denkers die de stroming hebben vormgegeven en de politici die nu haar richting bepalen. Er worden verbanden gelegd tussen Amerikaanse organisaties die Trump hebben helpen winnen en Nederlandse groeperingen met overeenkomstige doeleinden. In het boek wordt duidelijk dat er complexe netwerken tussen de Verenigde Staten en Europa bestaan die gezamenlijk hetzelfde doel nastreven: een nieuw-rechtse mars door de instituties die onze samenlevingen volledig moet transformeren, gebaseerd op racisme, seksisme en xenofobie. Hiermee zet nieuw-rechts zich af tegen het ‘cultuurmarxisme’: de voorstelling dat de maatschappij wordt beheerst door linkse activisten die als doel hebben de westerse cultuur te ondermijnen. In Over de ideologie van nieuw-rechts wordt aangetoond dat dit een paranoïde complottheorie is die bovendien antisemitische wortels heeft. Het boek laat ook zien dat de nieuw-rechtse ideologie kan ontsporen in gewelddadig extremisme: de neonazi-betogingen in Charlottesville in de zomer van 2017 en de schietpartij van de Noorse terrorist Anders Breivik zijn voortgevloeid uit dezelfde theorieën als die van de rechts-populistische politici in onze parlementen.

Als we de verdere opkomst van nieuw-rechts een halt willen toeroepen moeten we eerst begrijpen waar nieuw-rechts voor staat, en dit boek is daar een aanzet toe,vóór het te laat is en de rechtse mars door de instituties met succes wordt bekroond, en we gaan leven in een donker, verstikkend en intolerant klimaat.

@NRC-Stijn Klarenbeek