Gekochte Tijd, De uitgestelde crisis van het democratisch kapitalisme

regulaire prijs €29.95

Heeft het kapitalisme zijn beste tijd gehad? In dit boek legt de Duitse socioloog Wolfgang Streeck nauwgezet de diepere oorzaken bloot van de financiële crisis. Streeck plaatst de grootste crisis die het naoorlogse kapitalisme heeft gehad in historisch perspectief en legt in heldere bewoordingen uit hoe het zo ver heeft kunnen komen. Volgens zijn baanbrekende en actuele analyse is de crisis het gevolg van jarenlang neoliberaal beleid, ingezet in de jaren zeventig en daarna steeds verder uitgebreid, dat ervoor heeft gezorgd dat de schuldenlast van staten en privéhuishoudens in de westerse wereld enorm is opgelopen. Daardoor is ook het huwelijk tussen kapitalisme en democratie steeds verder onder druk komen te staan. Gekochte tijd schetst een verontrustend beeld van de toestand van de kapitalistische economie, die weleens niet langer in staat zou kunnen zijn om de tijd te kopen die ze nodig heeft om zichzelf in stand te kunnen houden.

Wolgang Streeck is emeritus directeur van het Max Planck Instituut voor Sociale Wetenschap in Keulen en professor in de sociologie aan de Universiteit van Keulen. Hij bekleedde talloze gasthoogleraarschappen en wordt geroemd om zijn vermogen economische kennis te vertalen voor een breder publiek.

Persquotes

‘In zijn analyse vallen alle stukjes op hun plaats. Van de zeer hoge inflatie in de jaren zeventig, via de snel oplopende staatsschulden in de jaren tachtig, naar de financialisering en daarmee samenhangende groei van de private schulden in de jaren negentig: telkens weer werden sociale conflicten afgekocht met monetaire kunstgrepen. Sociale vrede op krediet.’
De Groene Amsterdammer

‘Met beide benen staand in de traditie van de Frankfurter Schule, neemt Wolfgang Streek in Gekochte Tijd de draad op waar hij eind jaren zeventig was blijven liggen. Streeck laat in dit boek indringend zien hoe de huidige crisis zijn wortels heeft in de fundamentele spanning tussen nationale democratie aan de ene kant en mondialiserend kapitalisme aan de andere. Economische vrijheid en democratische soevereiniteit kunnen volgens Streeck ten principale niet gelijktijdig worden gerealiseerd. Met stijgende staatsschulden (in de jaren tachtig) en oplopende private schulden (in de jaren negentig) hebben de Europese en Noordamerikaanse overheden dertig jaar lang alleen maar tijd gekocht om de definitieve maatschappelijke confrontatie tussen economie en democratie uit te stellen. Met de grote kladderedatsj van 2008 is de dags des oordeels echter nakende. En Streeck laat er geen twijfel over bestaan dat het onze democratie is die het loodje zal leggen. Gekochte Tijd is geen vrolijk boek. Het is wel een uitermate eerlijk boek. En verplichte lectuur voor iedereen die zich wanhopig afvraagt wat er de afgelopen dertig jaar in hemelsnaam is gebeurd met onze dromen van toenemende welvaart, afnemende ongelijkheden en voortschrijdende emancipatie.’

Ewald Engelen over Gekochte Tijd

Lees hier de eerste pagina’s GekochteTijd-inkijken

Niemand heeft een idee. Dat is het engste. Caroline de Gruyter, NRC 3 April, 2015 

Geef elk euroland weer een eigen munt, Albert Jan Swart, Financiele Telegraaf, 2 April 2015