De Manon Lescaut van Tourdeille – Kroniek van een liefde, Vsevolod Petrov

regulaire prijs €19.95

Een hospitaaltrein reist van het ene front naar het andere. Een
vreemde, tussentijdse toestand in het midden van de oorlog. Het
verhaal verschijnt eerst aan ons als een utopie, of, om preciezer te
zijn, als een idylle (wat natuurlijk een variëteit is van de utopie)
midden in de oorlog. De oorlog als zone van utopische vrijheid en
herstel van de natuurlijke toestand van de wereld – van menselijke
gevoelens en verhoudingen.

Het is een van de meest belangrijke en inhoudsvolle teksten van de
twintigste-eeuwse Russische literatuur. Je zou kunnen zeggen dat het
de sleutel is (of een van de sleutels, niet de enige sleutel, maar
misschien wel de belangrijkste) tot het raadsel van de Russische
cultuurgeschiedenis.

Oleg Joerev

Vsevolod Petrov stamde uit een oud adellijk geslacht en was een groot
kunstkenner. In 1949 werd het Russisch Museum echter gedwongen
Vsevolod Petrov te ontslaan. Hij werd een ‘onafhankelijk literator’.
De Manon Lescaut van Tourdeille bleef ongepubliceerd bij leven van de
auteur en gedurende bijna drie decennia na zijn dood. Niet omdat
Petrov van zijn novelle een geheim had gemaakt: hij toonde haar aan
kennissen en las eruit voor op zijn beroemde verjaardagsfeesten,
waarop talloze gasten aanwezig waren. Hij heeft het gewoon nooit
aangeboden voor publicatie.

Vertaling Pieter Boulogne