Het vonnis van de samenleving, Didier Eribon

regulaire prijs €27.95

 p.250

blik

Didier Éribon: Het vonnis van de samenleving, 

Klassen, identiteiten, trajecten

vertaling Jeanne Holierhoek, ontwerp Connie Nijman

Éribon laat in dit boek zien dat de samenleving ons allen een bepaalde positie toewijst. De samenleving velt vonnissen die voorgoed richting geven aan ons leven. Het trekt grenzen die hiërarchieën en scheidslijnen aanbrengen tussen individuen, groepen. En ons tegen elkaar uitspelen.

Zijn vorige boek, Terug naar Reims, geldt inmiddels als een klassieker. De hardnekkige klassenverschillen van onze eigen tijd worden er helder in geanalyseerd. Het vonnis van de samenleving is het vervolg en bestaat wederom uit aangrijpende persoonlijke verhalen en theoretische reflectie.

Eribon beschrijft de mechanismen die leiden tot achterstelling en onderzoekt de logica van sociale dominantie – en reproductie. Hij schrijft respectievelijk over sociale klassen, trajecten en individuele identiteiten. Vertrouwd aandoende instituten zoals het schoolsysteem, het recht en de politiek spelen in in ons leven een zeer ambivalente rol.


In de taal die Eribon zich als klassenmigrant eigen heeft gemaakt, geeft hij uitdrukking aan de gevoelens van hen die daarvoor schrijnend genoeg de woorden missen, aan de moeilijke situatie van `de overheersten'.
Jeanne Holierhoek

Vonnis van de samenleving analyseert met chirurgische precisie de wortels van de klasseschaamte. Van de auteur van het onvergetelijke Terug naar Reims.
Ewald Engelen

Weinigen in Europa hebben de afgelopen decennia meer gedaan om sociale klasse weer centraal op de politieke agenda te krijgen, dan Didier Eribon.
Joris Luyendijk

*

Didier Eribon is een Franse socioloog en filosoof. Hij is invloedrijk vanwege zijn visie op gender, onderwijs en sociale kwesties, zoals nationalisme, armoede en de toekomst van links.