ABC van het anarchisme – Alexander Berkman

regulaire prijs €29.50

p. 206

boekontwerp Łukasz Matuszewski 

Helder en goed geformuleerd, is het een klassieke uitleg van het anarchisme. “Onze sociale instellingen zijn gebaseerd op bepaalde ideeën; zolang de laatste algemeen worden aangenomen, zijn de instellingen die erop zijn gebouwd veilig. De regering blijft sterk omdat mensen denken dat politieke autoriteit en wettelijke dwang noodzakelijk zijn. Het systeem wordt als adequaat en rechtvaardig beschouwd. De verzwakking van de ideeën die de slechte en onderdrukkende huidige omstandigheden ondersteunen, betekent de uiteindelijke ineenstorting van regering en kapitalisme. Vooruitgang bestaat in het afschaffen van wat de mens heeft overleefd en in plaats daarvan door een meer geschikte omgeving te vervangen.”

Alexander Berkman geboren als Ovsej Ossipovitsj Berkman (1870 -1936) was een in Litouwen geboren activist. Hij emigreerde in 1887 naar de Verenigde Staten. Daar werd hij actief in de anarchistische beweging. Hier ontmoette hij Emma Goldman met wie hij zijn leven lang bevriend bleef.

Na zijn invrijheidstelling redigeerde Berkman het anarchistische tijdschrift van Emma Goldman, Mother Earth, en zijn eigen tijdschrift Blast, totdat hun activiteiten tegen de verplichte krijgsdienst na de Eerste Wereldoorlog ertoe leidden dat zij beiden in 1919 naar Rusland gedeporteerd werden, waar zij in eerste instantie als helden werden verwelkomd.

Gedesillusioneerd door het bolsjewisme verlieten zij echter al spoedig het communisitsche Rusland. Geheel vergeten door het publiek, richtte Alexander Berkman in 1936 in Nice pleegde Berkman zelfmoord.